W ostatnich dniach wychowankowie naszej placówki mogli sami uhonorować uczestników Powstania Warszawskiego, które zakończyło się 76 lata temu – 2 października 1944 roku. Powstanie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom.
BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie bohaterów Powstania poprzez wysłanie im symbolicznych kartek pocztowych. Powstańcy bezsprzecznie zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – Akcja BohaterON pozwala na wyrażenie tego w symboliczny sposób. Każdy wychowanek mógł samodzielnie napisać krótkie życzenia żyjącym jeszcze uczestnikom walk w stolicy.
Projekt ma na celu edukować Polaków, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.
W tegorocznej akcji udział wzięło wiele szkół i osób prywatnych. Nasi wychowankowie mają również pewien udział w tej liczbie, ponieważ w piątek 30 października wysłaliśmy Powstańcom kartki pamiątkowe. Organizatorami akcji są m. in. Fundacja Rosa, Fundacja Sensoria, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.