3 czerwca przy pięknej, słonecznej pogodzie, na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu zorganizowany został dla naszych wychowanków Dzień Dziecka. Wydarzenie to miało charakter sportowo – rozrywkowy. Chłopcy z naszej placówki mieli okazję wziąć udział w trzech konkurencjach sportowo – zręcznościowych. Największy entuzjazm wywołał jednak mały turniej przeciągania liny. Wszyscy wychowankowie otrzymali drobne upominki i nagrody. Dzień Dziecka upłynął atmosferze przyjemnej zabawy i sportowej rywalizacji, ale również przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Jednym z czynników resocjalizacji nieletnich jest udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych. Rola sportu w resocjalizacji jest ogromna i niepodważalna. Podczas zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym nieletni mogą rozładować negatywne emocje, nawiązać prawidłowe relacje z rówieśnikami i opiekunami, sprawdzić swoje możliwości, osiągnąć nowy, lepszy wynik.Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili, bo o zabawę przede wszystkim tu chodziło a nie o wynik. Imprezę zwieńczyło wspólne ognisko i słodki poczęstunek.