W dniu 03 listopada 2020 roku udaliśmy się na cmentarz, celem uczczenia pamięci zmarłych zapalając znicze i kładąc kwiaty na grobach opuszczonych i zapomnianych. Wychowankowie mogli w ciszy, zadumie, posłuchać opowieści wychowawcy na temat przeszłości naszej lokalnej ojczyzny, dowiedzieć się o zmarłych wychowawcach jak i wychowankach, zapalić znicz i postawić kwiaty na grobie byłego wychowawcy naszego ośrodka, mając w pamięci wszystkich wychowawców jak i wychowanków, którzy odeszli na wieczną wartę. Spacer alejkami cmentarza był dla wychowanków ogromnym przeżyciem, szli skupieni i bardzo zaciekawieni. Spacerując wśród nich, zwróciliśmy uwagę na dużą ilość kwiatów i zniczy, co świadczy o pamięci i szacunku dla zmarłych. Odwiedzenie cmentarza i rozmowy o tych, którzy już odeszli, to integralny element wychowawczy młodego pokolenia w naszej placówce. To była bardzo ważna lekcja wychowania obywatelskiego i patriotycznego, która pozostanie wychowankom w pamięci.
W czasie drogi , wychowankowie poznawali tradycje, zwyczaje związane z uroczystością wszystkich świętych i dniem zadusznym w naszej kulturze i religii. Zrozumieli też jak należy zachowywać się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.