16 października obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca.Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
Jak przekonują organizatorzy akcji, podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności. Niestety obecnie tylko w trakcie co piątego pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja.
W ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w całej Europie organizowane będą pokazy prawidłowej resuscytacji. Udział w akcji wezmą m.in. członkowie Parlamentu Europejskiego. Z tej okazji WOŚP organizuje co roku rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. W tym roku w biciu rekordu uczestniczyliśmy również MY! Nasi wychowankowie Stanęli na wysokości zadania dorzucając swój wkład o ogólnopolskiego rekordu.