W dniach od 25 listopada do 2 stycznia odbyła się w naszym ośrodku zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.
Wychowankowie naszego ośrodka nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. W ten sposób wsparli oni Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogli swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych.
Po zakończeniu akcji przyszła pora na podliczenie wszystkich pieniędzy. Chłopcy zebrali łącznie sumę 27,41 zł. Zebrane środki zostały następnie przesłane na adres wskazany przez organizatora.
Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym wychowankom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.