Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Rewalu
ul. Klifowa 17
72-344 Rewal
e-mail: mow@gryfice.pl
tel./fax 91 38 62 691
tel. całodobowy 91 38 62 591
wewnętrzny:
grupa I – 24

grupa II – 25

grupa III – 20

grupa IV – 23

grupa V – 26