28 września zgodnie z tradycją w Naszej Placówce odbyło się pasowanie na Wychowanka Młodzieżowego Ośrodka. Nowi wychowankowie złożyli najpierw przysięgę na Sztandar ślubując, że będą wierni tradycji oraz godnie reprezentować Ośrodek. Następnie odbyły się gry i zabawy sportowe, w których rywalizowały dwie drużyny: Nowych I Starych wychowanków. Po zaciętej, wesołej rywalizacji wygrali Starzy wychowankowie. Kolejnym punktem zabawy była prezentacja plakatów klasowych. Na zakończenie pani dyrektor wręczyła słodkie nagrody i dyplomy uczestnikom zabawy.