Dzięki ogromnej hojności i uprzejmości naszego lokalnego Banku Spółdzielczego w Gryficach mogliśmy przygotować paczki mikołajkowe dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Rewalu.

Serdecznie dziękujemy naszym Drogim Darczyńcom
za okazane serce, życzliwość i hojność. Państwa postawa,
chęć bezinteresownej pomocy, dobroć i sympatia do dzieci
budzą nasz ogromny szacunek i wdzięczność.
Z całego serca DZIĘKUJEMY!!!