CAM00141

PRELEKCJA „Odpowiedzialność prawna nieletnich w świetle przepisów prawnych”


    13 września br. z inicjatywy Dyrektora Ośrodka oraz koordynatora ds. bezpieczeństwa odbyło się spotkanie na temat Odpowiedzialność prawna nieletnich w świetle przepisów prawnych. W spotkaniu uczestniczył komendant Komendy Powiatowej Policji w Gryficach inspektor Andrzej Spaczyński.

    Celem spotkania było zapoznanie i uświadomienie wychowanków z podstawowymi obowiązkami wynikających z przepisów prawa dotyczących nieletnich. Wyjaśnienie pojęć nieletni, młodociany małoletni, konsekwencji grożących za czyny karalne jakie może ponieść osoba nieletnia. Po wysłuchaniu prezentacji uczestnicy spotkania zadawali dość liczne pytania związane z tematem prelekcji.
CAM00143
 
 
CAM00146

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Klifowa 17
72-344 Rewal
tel./fax (091) 38-62-591
wew.: 25 - grupa II, 20 - grupa III,
23 - grupa IV, 26 - grupa V