Wychowankowie naszej placówki, uczniowie szkoły branżowej, uczestniczą w projekcie OBY MŁODZIEŻ realizowanym we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem projektu jest zachęcanie młodzieży szkół branżowych do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. Dlatego też uczniowie odwiedzli Urząd Miejski w Rewalu, gdzie spotakali się z pracownikami referatu sportu, turystyki i spraw społecznych . Uczestnicy podczas spotkania w przystępny sposób zapoznali się z procedurami i przepisami dotyczącymi założenia własnej firmy. Było to bardzo ciekawe i owocne spotkanie. Następny przystanek w ramach projektu to Urząd Pracy.