W ramach projektu Polski zloty ma sto lat, finansowanego przez NBP i realizowanego przez naszą Placówkę odwiedził nas przedstawiciel Urzędu Skarbowego. W trakcie spotkania w ciekawy i przystępny sposób przybliżył nam istotę podatków oraz konieczność ich płacenia. Była to bardzo ciekawa lekcja ekonomii i historii.