25 września w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rewalu ponownie zorganizowano spotkanie wychowanków z przedstawicielami należącymi do Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.
Rzetelna informacja o Anonimowych Alkoholikach potrzebna jest ludziom nie tylko uzależnionym od alkoholu, ale również tym, którzy mają problemy emocjonalne, oraz otarli się o uzależnienie, po przez wspólne zamieszkiwanie z osobą chorą.
Starano się zainteresować młodzież postawą wobec samego siebie, emocji, myślenia, norm, wartości, wobec innych ludzi. Zaproszeni goście opowiadali naszym wychowankom o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu oraz o swoich doświadczeniach. Działania te mają na celu ukazanie naszym wychowankom, że im więcej ktoś przeżywa trudności psychicznych, czy dręczących problemów, im bardziej zaburzone są relacje z samym sobą i innymi ludźmi, im głębszych doświadcza się niepokojów moralnych, tym bardziej atrakcyjne będzie się wydawać piwo, czy alkohol.
Wychowankowie nasi dowiedzieli się, kto i kiedy może przyjść do AA, że udział w spotkaniach jest całkowicie bezpłatny, nie wymaga skierowań, nie jest związany z żadną organizacją, kościołem, zgromadzeniem czy funduszem zdrowia. Na spotkanie AA (nazywane przez anonimowych alkoholików mityngiem) można przyjść w każdej chwili, na każdym etapie choroby, bez specjalnych przygotowań, nie trzeba być pewnym swojego uzależnienia i problemu, nie trzeba być nawet alkoholikiem.