Nasi uczniowie klasy 7 wzięli udział w konkursie ‚Nie puszczają pary z ust’. Konkurs był organizowany przez Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Szczecinie. Konkurs miał na celu poruszenie problematyki szkodliwości używania e-papierosów oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.