Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Rewalu zakwalifikowali się do uczestnictwa w „Marszu Żywych”. W czwartek 2 maja 2019 r., w hołdzie ofiarom Holokaustu wzięliśmy udział w 28 Marszu Żywych. Odbył się on na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady 1940-1945 Auschwitz-Birkenau. Wychowankowie doznali żywej lekcji historii, gdzie ujrzeli dowody zbrodni hitlerowskiej oraz okrucieństwa obozów koncentracyjnych. Odwiedziliśmy miejsca, w których śmierć poniosło wielu bezbronnych ludzi różnych narodowości, głownie żydów. Młodzież miała możliwość zobaczenia przedmiotów należących do więźniów przebywających w obozie. Wywarło to na wszystkich ogromne wrażenie i jeszcze bardziej urealniło okrucieństwa jakich doznali tam osadzeni ludzie. Zwiedziliśmy celę Ojca Maksymiliana Kolbego, w której poniósł śmierć męczeńską, podobnie jak wielu innych więźniów. Jedną z osób, którzy ponieśli śmierć w obozie był Janusz Korczak patron naszego Ośrodka. Oddając chwałę poległym wszyscy uczestnicy Marszu Żywych, w tym nasza grupa, przebyli trzykilometrową „drogę śmierci”. Trasa wiodła spod bramy z napisem „Arbeit macht frei”, znajdującej się w obozie Auschwitz I do Międzynarodowego Pomnika Ofiar Obozu, znajdującego się w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau. Główna ceremonia Marszu odbyła się przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu znajdującym się między ruinami dwóch największych komór gazowych w obozie Auschwitz II-Birkenau. Udział w Marszu Żywych wzięło tysiące ludzi, w tym Żydów z całego świata. Dumni jesteśmy, że wychowankowie z naszego Ośrodka mieli możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu wraz z uczniami innych szkół, jako wyraz pamięci o ludziach zamordowanych w obozie. Sygnałem do rozpoczęcia Marszu był dźwięk szofaru, który towarzyszył pochodowi podczas przejścia przez bramę z napisem „Arbeit macht frei”. Nasz udział w Marszu był również wyrazem dążenia do podniesienia świadomości i wiedzy na temat historii i kultury obu narodów Polski i Izraela wśród młodzieży, a także zbliżenia między narodami. Zważywszy, że uroczystość miała charakter międzynarodowy to mieliśmy możliwość wymienić się spostrzeżeniami z innymi uczestnikami marszu oraz poznać różne zwyczaje kulturowe oraz religijne. Wychowankowie wymienili się flagami i innymi pamiątkami, robili pamiątkowe zdjęcia z innymi uczestnikami marszu.