Czwartego kwietnia w naszej placówce gościliśmy funkcjonariuszy służby więziennej z Zakładu Karnego w Nowogardzie. Zajęcia odbyły się w ramach działań wychowawczo- profilaktycznych o charakterze edukacyjno –resocjalizacyjny. Wychowankowie podczas spotkania mieli okazję zapoznać się z zasadami działania służby więziennej, roli wychowawców, psychologów w pracy z osadzonymi. Spotkanie miało również charakter edukacyjny, zwiększyło świadomość młodych ludzi na zagrożenia wynikające z popełnienia czynów karalnych. Pogadanka była urozmaicona filmami profilaktycznymi i edukacyjnymi.