Nowy rok szkolny to dla Klubu Wolontariusza nowi członkowie, nowe miejsca, nowe wyzwania i pomysły. Pracę wolontariacką rozpoczęliśmy od wyjazdu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. Pani Kierownik przeprowadziła szkolenie dla wolontariuszy, na którym zapoznała wychowanków z regulaminem pracy w schronisku, prawami i obowiązkami wolontariuszy oraz zasadami bezpieczeństwa. Następnie chłopcy pełni zapału wyprowadzili psy na spacer. Trzymamy kciuki, by wytrwali w swych postanowieniach pomocy cały rok