W tym roku szkolnym nasza placówka po raz drugi przyłączyła się do akcji „ Kartka dla powstańca” projektu BohaterON – włącz historię! Pamięć o uczestnikach Powstania Warszawskiego, oraz budowanie mostu między pokoleniami – to najważniejsze cele tego projektu. Akcja powstała, by każdy mógł powiedzieć „dziękuję” ludziom walczącym o wolną Polskę, a także poznać historię naszego kraju.
Aby naszym wychowankom bardziej przybliżyć i uwrażliwić na sens wybuchu Powstania Warszawskiego,18.10.2019r. została zorganizowana wycieczka do Warszawy, Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz chwila zadumy
i refleksji przy grobach Polaków poległych w walce o wolną Polskę to niezapomniana lekcja historii.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Kopca Powstania Warszawskiego, na wyłożonej kostką płaszczyźnie zainstalowany jest kilkumetrowej wysokości symbol Polski Walczącej. Monument został zaprojektowany przez żołnierza Armii Krajowej, ppłk. inż. architekta Eugeniusza Ajewskiego. Po dwóch stronach monumentu umieszczono 2 tablice pamiątkowe. Pierwsza poświęcona jest pamięci żołnierzy AK, powstańców warszawskich i mieszkańców Warszawy pomordowanych i poległych w latach 1939–1944, a druga – twórcy monumentu. Na szczyt prowadzą schody, które od sierpnia 2004 noszą nazwę alei Godziny „W”. Wzdłuż schodów ustawione są setki małych drewnianych krzyży, przepasanych biało-czerwonymi opaskami. W tym duchu powstańczej zadumy, udaliśmy się pod Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie – monument zaprojektowany przez Jerzego Staniszkisa znajdujący się przy ulicy Wiejskiej róg ul. Jana Matejki, naprzeciw kompleksu budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Następnie udaliśmy się na cmentarz Powązkowski. W lipcu 2014r. został uznany za pomnik historii. Wśród pochowanych ok. 1 miliona osób, znajduje się wiele znanych i zasłużonych osób, w tym żołnierze powstań narodowych od insurekcji kościuszkowskiej do powstania warszawskiego, działacze niepodległościowi, wybitni pisarze, poeci, uczeni, artyści, myśliciele, lekarze, prawnicy, politycy, duchowni. Część z nich spoczęła w założonej w 1925r. Alei Zasłużonych. Po 1945 w budynku katakumb zorganizowano mauzoleum, gdzie złożono prochy zamordowanych w obozach koncentracyjnych. W tej zadumie i refleksji udaliśmy się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie dziwnym zrządzeniem losu spotkaliśmy mieszkańca Warszawy, który oprowadził nas po najważniejszych miejscach spoczynku ludzi zasłużonych. Duże wrażenie na nas zrobiła Kwatera Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka” Pierwszą osobą pochowaną w tym miejscu (3 kwietnia 1943) był Jan Bytnar „Rudy”, odbity 26 marca w akcji pod Arsenałem. Przy uzyskaniu zgody na jego pochowanie (pod przybranym nazwiskiem Jana Domańskiego) uzyskano jednocześnie zgodę zarządu nekropolii na zajęcie przyległego terenu na kolejne pochówki. Miejsce wskazał Tadeusz Zawadzki „Zośka” za namową ojca Józefa Zawadzkiego. Cechą charakterystyczną kwatery są ustawione na grobach białe brzozowe krzyże. Prostopadle do linii grobów znajduje się również mogiła symboliczna w formie muru obłożonego czarnym sjenitem. Wyryto na nim dziesiątki nazwisk poległych żołnierzy związanych z Grupami Szturmowymi i Batalionem „Zośka”, którzy nie mają swoich grobów na Powązkach (w większości przypadków ich ciał nie odnaleziono). Zapaliliśmy znicze i pełni zadumy, odkrywaliśmy cichych bohaterów tej nekropoli. Na cmentarzu znajdują się też liczne symboliczne groby, takie jak „Dolinka Katyńska”,
i miejsce potajemnych pochówków, czyli „Łączka”, związane z ofiarami reżimu komunistycznego zamordowanymi w ZSRS i w więzieniu mokotowskim w Warszawie w latach 1948–1956. Intensywne prace ekshumacyjne prowadzone przez zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka mają na celu m.in. odnalezienie szczątków rtm. Witolda Pileckiego oraz gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.
Następnym celem naszej wycieczki, było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum ma charakter interaktywny i narracyjny: oddziałuje obrazem, światłem i dźwiękiem. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów multimedialnych mają przybliżyć powstańczą rzeczywistość. Wiele elementów ekspozycji ukazuje historię powstania poprzez pryzmat przeżyć i losów jego uczestników. Wytyczona trasa przedstawia chronologię wydarzeń i prowadzi przez poszczególne sale tematyczne. Poruszaliśmy się w scenerii sprzed ponad 60 lat, chodząc po granitowym bruku. Ekspozycja stała składa się z trzech głównych, powiązanych chronologicznie, części. Na parterze znalazła się wystawa poświęcona II wojnie światowej od września 1939 do zakończenia akcji „Burza”, ze szczególny uwzględnieniem sytuacji w Warszawie (terror niemiecki, przygotowania do powstania). Następnie przedstawiono losy powstania w sierpniu 1944 oraz życie w powstańczej Warszawie. Dalej trasa zwiedzania prowadziła schodami w dół, na piętro, gdzie przedstawiono sytuację w Warszawie do dnia kapitulacji powstania, zniszczenie miasta, exodus ludności cywilnej, warunki życia powstańców w niemieckich obozach jenieckich, a także sytuację międzynarodową oraz utworzenie komunistycznego rządu w Lublinie. W tym czasie wychowankowie zbierali pamiątkowe kartki, opisujące każdy dzień powstańczego zrywu.
W nastroju bojowym metrem udaliśmy się do Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie mieści się Mauzoleum Walki i Męczeństwa w dawnej siedzibie Gestapo. Jest jednym z najlepiej zachowanych miejsc niemieckiej nazistowskiej kaźni Polaków w Warszawie. Tutaj przywożono więźniów najczęściej po aresztowaniu, bądź po krótszym lub dłuższym pobycie na Pawiaku. Zdarzały się przypadki, że więźniowie przebywając po kilka miesięcy na Pawiaku, wywożeni byli do obozów lub na egzekucje bez przesłuchania. „Badania” w katowni na Szucha były największą udręką dla więźniów. Śledztwo, w czasie którego stosowano wymyślne tortury – prowadzono w gabinetach gestapo na górnych piętrach gmachu lub w kancelarii dyżurującego gestapowca obok cel w podziemiach budynku. Szczególnie niebezpiecznych więźniów trzymano w izolatkach, najczęściej dodatkowo zakutych w kajdany. Wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej i po tak intensywnych przeżyciach udaliśmy się na obiad.
Po posiłku udaliśmy się zwiedzanie Stadionu Narodowego PGE Narodowy (dawniej Stadion Narodowy w Warszawie) to najnowocześniejsza arena wielofunkcyjna i jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Arena jest największym stadionem w Polsce.
Następnym celem naszej wycieczki było zobaczenie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie – ideą warszawskiego grobu nieznanego żołnierza jest uczczenie pamięci poległych w walce o niepodległość. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie płonie wieczny znicz i służbę pełni warta honorowa
z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Z Placu marszałka Piłsudzkiego udaliśmy się na zwiedzanie Placu Zamkowego, przy którym stoi Zamek Królewski oraz kolumna Zygmunta III Wazy, dużym zainteresowaniem cieszył się Pałac Prezydencki w Warszawie. Od 1994 oficjalna siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Po tak długim i wyczerpującym dniu, pełni wrażeń udaliśmy się na kolacje, przy której dzieliliśmy się wrażeniami i zdjęciami. Mam nadzieję, że Idea Kartki dla Powstańca przyczyniła się do uczczenia 75-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego. Cześć ich pamięci.