Wychowankowie naszej placówki uczestniczą w zajęciach z pływania w ramach koła sportowego. Zajęcia te maja na celu:
• Kształcenie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju
• Kształtowanie umiejętności umożliwiających dbanie o własne zdrowie
• Hartowanie ucznia na bodźce fizyczne i psychiczne
• Wszechstronny rozwój sprawności kondycyjnej
• Wyposażenie uczestników w zasób umiejętności ruchowych, umożliwiających uczestnictwo w pływaniu rekreacyjnym, podstawowe pływanie sportowe
• Integracja wychowanków
• Nauka nowych elementów (stylów pływackich).
Zajęcia pływackie rozbudzają potrzebę uczestnictwa wychowanków w tej formie aktywności ruchowej. Dzięki temu nasza młodzież uczy się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Ćwiczenia w formie zabawowej dają okazję do ruchowego i emocjonalnego „wyżycia się” oraz dostarczają radość i satysfakcję. Jest to tym bardziej cenne, gdyż chłopcy nie mają możliwości na co dzień korzystać z pływalni i mogą z pożytkiem dla zdrowia spędzić czas.