Dzień 28 września, dzięki inicjatywie Rady Europy ustanowiony został Europejskim Dniem Języków. Różnorodność kulturowa Starego Kontynentu stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami i narodami. Jest to dzień, którego celem jest promowanie nauki języków .
Taka właśnie idea przyświecała apelowi szkolnemu, który odbył się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rewalu. Uczniowie każdej klasy wykonali plakaty ze zwrotami w wybranym języku, przygotowali potrawy charakterystyczne dla danego obszaru językowego czy sprawdzali swoją pamięć w mini-konkursach. Dużym aplauzem zakończył się występ uczniów w scenkach kabaretowych czy wspólne śpiewanie w różnych językach.