M

Dla rodzin

G

troska, wsparcie, rozwój!

Jesteśmy przekonani, że współpraca między rodzicami a naszym Ośrodkiem Wychowawczym jest kluczowa dla sukcesu i rozwoju podopiecznych.

Zadania Ośrodka Wychowawczego:

  • Wykorzystaniu zintegrowanej działalności dydaktycznej, terapeutycznej, wychowawczej i opiekuńczej, opartej na specjalistycznych programach oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.
  • Przygotowaniu do aktywności zawodowej.
  • Stymulowaniu udziału w życiu społecznym.
  • Budowaniu współpracy z rodzinami wychowanków oraz instytucjami wspierającymi rozwój.
  • Zapewnieniu odpowiednich warunków bytowych, wychowawczych i higienicznych dla prawidłowego rozwoju naszych podopiecznych, aby proces wychowania i resocjalizacji przebiegał zgodnie z normami i oczekiwaniami społecznymi.

S

Budujemy mocne fundamenty dla jutra.

Ośrodek Wychowawczy w Rewalu to miejsce dedykowane osobom, które wymagają specjalnego podejścia i wsparcia. Placówka skupia się na dostarczaniu specjalistycznej opieki, nauki oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla osób z różnego rodzaju trudnościami adaptacyjnymi i społecznymi.

D

Kształtujemy przyszłość z pasją i troską

Dzięki pracy i zaangażowaniu wielu specjalistów, osiągamy pozytywne efekty w procesie resocjalizacji i adaptacji społecznej naszych podopiecznych. Regularnie współpracujemy z instytucjami społecznymi, edukacyjnymi i rodzinami, aby zapewnić kompleksową opiekę i wsparcie naszym wychowankom.

P

Metody Pracy

Stosujemy specjalne metody pracy i organizacji nauki, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Wykorzystujemy interdyscyplinarne podejście, angażując zarówno pedagogów, jak i psychologów, terapeutów oraz pracowników socjalnych, aby zapewnić kompleksową opiekę i wsparcie.