Ośrodek Wychowawczy w rewalu

Razem ku lepszej przyszłości.

Tu każdy czuje się jak w domu – ośrodek wychowawczy w Rewalu sercem otwarty dla wszystkich! Placówka położona jest nad brzegiem morza – blisko do plaży. Teren ośrodka otoczony jest z dwóch stron lasem mieszanym.

T

W ośrodku wychowawczym inspirujemy młodych ludzi do bycia najlepszą wersją siebie!

Odkrywamy talenty i kształtujemy charaktery

Ośrodek Wychowawczy w Rewalu to placówka, która kładzie nacisk na wszechstronny rozwój oraz promowanie postaw prospołecznych. Ośrodek oferuje opiekę, wsparcie i edukację dla młodzieży, która potrzebuje specjalnego wsparcia w procesie jej rozwoju.

c

Misja ośrodka wychowawczego

Celem ośrodka jest stworzenie bezpiecznego i inspirującego środowiska, w którym można rozwijać swoje umiejętności, odkrywać swoje talenty oraz kształtować pozytywne postawy i wartości.

Wsparcie Edukacyjne

Opieka Całodobowa

Rozwój Osobisty

B

Otwieramy drzwi do nowych możliwości!

Jesteśmy dumni z placówki i zaangażowanych w nią osób. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ośrodkiem oraz do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań czy informacji. W ofercie znajduje się grupowa psychoterapia – jedna z najbardziej skutecznych i pasjonujących form wsparcia psychologicznego dostępnych obecnie. Bazuje na przekonaniu, że interakcje między ludźmi w bezpiecznym i wspierającym środowisku mogą prowadzić do głębokich przemian oraz wzajemnego zrozumienia. Poza tym w programie jest psychoterapia indywidualna – niezastąpione narzędzie w procesie samorozwoju i przekształcania się.

Kształtowanie Postaw Prospołecznych
Walka z Uzależnieniami
Inspiracja do Aktywności Społecznej
Rozwój Zainteresowań

P

Atrakcje turystyczne w Rewalu – tu rozwija się nie tylko umysł, ale i serce!

W wolnej chwili sprawdź zasady gry w makao

Miejsce, gdzie każdy człowiek jest ważny i doceniany

Dołącz do Ośrodka i razem budujmy lepszą przyszłość.

Program Wolontariatu
Aktywności Kulturalne i Sportowe
Współpraca z rodzinami