Dyrektor:  Aleksander Kozielski

Wicedyrektor: Marek Staworowski

INTERNAT – WYCHOWAWCY: SZKOŁA – NAUCZYCIELE:
GRUPA I: Monika Majdzinska
Mariusz Pawłowski Anna Jurewicz
Adam Wolański Piotr Mularczyk
Monika Michalonek Ks. Krzysztof Przybyło
Maria Spaczyńska
GRUPA II: Joanna Dąbrowska
Robert Bresler Edyta Nowak-Majdzińska
Olga Oblizajek Jarosław Włodarczyk
Maciej Kozłowski
GRUPA III: Małgorzata Kubacka
Magdalena Naglacka
Artur Leśniak
Marek Staworowski
GRUPA IV:
Krzysztof Melkis
Gabriel Skrzyniarz
Joanna Dąbrowska
******************
Maria Sąsiada
Marian Smoleń

Psycholog: Małgorzata Oblizajek
Pedagog: Ewelina Grzelak – Kasprzak