Dyrektor:  Renata Tracz

Wicedyrektor: Marek Staworowski

INTERNAT – WYCHOWAWCY: SZKOŁA – NAUCZYCIELE:
GRUPA I: Monika Majdzinska
Anna Jurewicz
Piotr Mularczyk
Ks. Krzysztof Przybyło
Maria Spaczyńska
GRUPA II: Joanna Dąbrowska
Robert Bresler Edyta Nowak-Majdzińska
Olga Oblizajek Agnieszka Rzepka
Monika Michalonek Maciej Kozłowski
GRUPA III: Małgorzata Kubacka
Magdalena Naglacka
Artur Leśniak
Krzysztof Melkis
GRUPA IV:
Maria Sąsiada
Gabriel Skrzyniarz
Joanna Dąbrowska
Adam Wolański
******************
Marian Smoleń

Psycholog: Małgorzata Oblizajek
Pedagog: Ewelina Grzelak – Kasprzak