Dyrektor:  Marek Kasprzak

Wicedyrektor: Maria Sąsiada

INTERNAT – WYCHOWAWCY: SZKOŁA – NAUCZYCIELE:
GRUPA I: Monika Majdzinska
Mariusz Pawłowski Anna Jurewicz
Adam Wolański Piotr Mularczyk
Marek Staworowski Ks. Krzysztof Przybyło
Monika Michalonek Artur Leśniak
GRUPA II: Marek Matecki
Robert Bresler Edyta Nowak-Majdzińska
Tomasz Wołk Jarosław Włodarczyk
Jerzy Wierzchowski Maciej Kozłowski
GRUPA III: Maria Spaczyńska
Magdalena Naglacka Władysław Krawczyński
Artur Leśniak Joanna Dąbrowska
Albert Murzynowski
GRUPA IV:
Krzysztof Melkis
Gabriel Skrzyniarz
Joanna Dąbrowska
******************
Maria Sąsiada
Renata Tracz

Psycholog:  Janina Nowakowska
Pedagog:  Anna Dejnakowska, Katarzyna Gabrielczyk