Dyrektor:  Joanna Szczudło

Wicedyrektor: Marek Staworowski

INTERNAT – WYCHOWAWCY: SZKOŁA – NAUCZYCIELE:
Robert Bresler Monika Majdzinska
Monika Michalonek Alicja Ryndak – Szymańska
Magdalena Wołk Piotr Mularczyk
Artur Leśniak Ks. Krzysztof Przybyło
Krzysztof Melkis Maria Spaczyńska
Maria Sąsiada Katarzyna Dwulit-Uliadowska
Gabriel Skrzyniarz Edyta Nowak-Majdzińska
Marek Kasprzak Agnieszka Rzepka
Adam Wolański Maciej Kozłowski
Marian Smoleń Małgorzata Kubacka
Tomasz Wołk
Aleksander Kozielski

Psycholog: Marcel Pociask
Pedagog: Ewelina Grzelak – Kasprzak