W ramach zajęć technicznych oraz rewalidacyjnych nasi wychownkowie wykonali piękne kartki i ozdoby świąteczne. Kartki będę wysłane do osób i instytucji, które na co dzień z nami współpracują. Stroiki zaś będą piękną ozdobą świątecznych stołów.