Tym razem młodzież zapoznała się z tragifarsą Gabrieli Zapolskiej – „Moralność pani Dulskiej”. Lektura, która śmiechem wzbudza w czytelniku egzystencjalny niepokój. Uniwersalizm dramatu Zapolskiej skłania również do refleksji o moralnej kondycji człowieka współczesnego. Tragikomiczna kreacja bohaterów i koncepcja ich życia – oparta na obłudzie, hipokryzji, kulcie mamony, egoizmie i wypieraniu słabszych przez silniejszych – to swego rodzaju literacki dokument życia społecznego na początku XX wieku, z którym łączy nas dzisiaj więcej, niż mogłoby się to wydawać.
Wychowankowie naszego ośrodka po raz szósty wzięli czynny udział w tej akcji. W tym roku społeczność „Chrobrego” w Gryficach zaprosiła wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wydarzeniu. W programie akcji nie tylko było czytanie fragmentów dramatu, ale także inscenizacje. Dlatego udaliśmy się do Gryfic na Plac Zwycięstwa, aby przyłączyć się do akcji Narodowego Czytania.
Wychowankowie uczestnicząc w takiej akcji reprezentowali nasz ośrodek w środowisku lokalnym propagując czytelnictwo.