Narodowe Czytanie to przedsięwzięcie zainicjowane osiem lat temu przez Kancelarię Prezydenta RP. Jego ideą jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.
Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie
1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
2. Dym – Maria Konopnicka
3. Katarynka – Bolesław Prus
4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
5. Orka – Władysław Stanisław Reymont
6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
7. Sachem – Henryk Sienkiewicz
8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

„Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii”.
Wychowankowie MOW Rewal po raz czwarty wzięli czynny udział w tej akcji. Przedsięwzięcie rozpoczęło się 07 września 2019r. o godz. 16.30 w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury w Pałacu nad Młynówką.
Nowela „Katarynka” Bolesława Prusa przeniosła nas do XIX wiecznej Warszawy, mogliśmy zobaczyć głównych odtwórców, zwłaszcza niewidoma dziewczynka zrobiła na wychowankach duże wrażenie. Odgłos katarynki w tle i wspaniałe przeczytanie przez profesjonalistów, było bardzo emocjonujące, wśród zaproszonych gości był profesor Zbigniew Bajek, który dał popis w jaki sposób można czytać dzieła Franza Kafki, a w tle śliczna Marianna grała na lutni.
Następnie odbył się konkurs z usłyszanej treści noweli i dwie nagrody książkowe stały się naszym udziałem. Profesor Zbigniew Bajek wraz z dyrektorem Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury zaprosili wszystkich na otwarcie wystawy projektu „Kafka” – przełamywanie granic” Wychowankowie uczestnicząc w takiej akcji reprezentowali nasz ośrodek w środowisku lokalnym propagując czytelnictwo.