Dnia 19 grudnia 2018 roku w naszej placówce odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem całej społeczności, zaproszonych gości. W pierwszej części spotkania Dyrektor pan Marek Kasprzak powitał serdecznie wszystkich zebranych oraz złożył świąteczne życzenia oraz Ks. proboszcz Krzysztof Przybyło pobłogosławił opłatki – wyjaśnił znaczenie tradycji dzielenia się opłatkiem oraz złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia. W drugie części uroczystości wychowankowie przedstawili Jasełka, które były bardzo dobrze przygotowane – niejednokrotne długie wypowiedzi nie sprawiały trudności naszym uczniom, stroje i rekwizyty zostały właściwie dobrane, interpretacja tekstów uczniów była iście aktorska. W trzeciej część uroczystości odbyły się konkursy na: grupowe śpiewnie kolęd oraz wykonanie najpiękniejszej szopki, gdzie wychowankowie wykazali się dużym zaangażowaniem oraz zdolnościami twórczymi.
Życzenia, kolędy, jasełka pozwoliły poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie narodzin Zbawiciela. Uroczystość ta stwarza uczniom warunki do kształtowania kompetencji w zakresie właściwego przeżycia świąt, odczytywania symboli religijnych oraz ułatwia poznanie i zrozumienie tradycji i zwyczajów związanych z Świętami Bożego Narodzenia.


Grupowy konkurs kolęd

Opublikowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Rewalu Piątek, 21 grudnia 2018

Opublikowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Rewalu Piątek, 21 grudnia 2018