Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu składają wszystkim najserdeczniejsze życzenia z Okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wychowankowie naszej placówki przedstawili krótkie jasełka.