Od kilku lat prowadzimy w naszej placówce działania związane z wolontariatem. W bieżącym roku szkolnym dodaliśmy trochę starań, aby wszystko było uregulowane i zaplanowane i od października mamy Nasz Klub Wolontariusza.

CELE SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANEGO PROGRAMU :

• Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
• Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
• kształtowanie postaw prospołecznych
• Rozwijanie empatii, zrozumienia dla odmienności, innych możliwości i odpowiedzialności
• Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
• Wdrażanie do działań alternatywnych w stosunku do uzależnień, realizacja programu profilaktycznego
• Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
• Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
• Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współpracy z osobami z poza placówki
• Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
• Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
• Rozwijanie zainteresowań