Od kilku lat prowadzimy w naszej placówce działania związane z wolontariatem. W bieżącym roku szkolnym dodaliśmy trochę starań, aby wszystko było uregulowane i zaplanowane i od października mamy Nasz Klub Wolontariusza.

CELE SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANEGO PROGRAMU :

• Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
• Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
• kształtowanie postaw prospołecznych
• Rozwijanie empatii, zrozumienia dla odmienności, innych możliwości i odpowiedzialności
• Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
• Wdrażanie do działań alternatywnych w stosunku do uzależnień, realizacja programu profilaktycznego
• Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
• Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
• Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współpracy z osobami z poza placówki
• Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
• Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
• Rozwijanie zainteresowań

    12 marca 2016 roku wolontariusze zrzeszeni w Klubie udali się do Sadlna, gdzie zajmowali się odchwaszczaniem poniemieckiego cmentarza.

    Przed organizacją kolejnego etapu prac, koordynatorzy przypomnieli młodzieży koleje lokalnych obiektów, pozostałych po zakończeniu II wojny światowej. Konieczność dbania o spuściznę kulturalną, jest obowiązkiem każdej społeczności, jeżeli pragnie nazywać się społecznością europejską i cywilizowaną.

    Z dumą zaobserwowaliśmy pozytywne i pełne zaangażowania podejście młodych ludzi do kwestii przywrócenia temu miejscu przynajmniej części godnego wizerunku.

    W ubiegłym roku rozpoczęliśmy prace na zarośniętym chwastami i krzewami cmentarzu, a obecnie wykonaliśmy ich kolejny etap. Nie oznacza to wcale, że było łatwiej niż podczas rozpoczęcia, o nie! Chłopcy jechali przygotowani na spory wysiłek i zmagania z zapomnianymi i rosnącymi sobie spokojnie przez wiele lat krzewami i chwastami. Po pierwszych przeciąganiach, trzeba było zebrać siły i wziąć się ostro do dzieła.

    Kilka godzin rzetelnej pracy, wyrywania zdziczałych krzewów, wynoszenia uschniętych gałęzi i chwastów i obszar nadający się do przejścia, powiększył się o kolejny teren. Aż miło było przejść po wytyczonych przed wieloma latami ścieżkach, na których już nie potyka się o kujące krzewy i wystające konary.Do odchwaszczenia pozostało jeszcze więcej niż połowa terenu, praca jest ciężka i posuwa się wolno, ale już ten odsłonięty plac daje poczucie satysfakcji i dobrze wykonanej pracy.

    Po trudnej pracy wolontariusze zostali zaproszeni przez P. Jolantę Bączyk- Jankowską, sołtysa Sadlna, na poczęstunek przy ognisku, gdzie chłopcy z przyjemnością słuchali pochwał za swój wkład pracy i zaangażowanie w przywracanie staremu cmentarzowi jego oblicza.

W akcji brali udział:
Kamil Ignasiak
Piotr Szereszowski
Aron Wuttka
Maciej Łupkowski
Krystian Staniszewski
Dominik Hennig
Dawid Sumiński


zdj 046


zdj 056


zdj 057


zdj 058


zdj 061

     W przedświątecznym okresie, nasi wychowankowie, członkowie Klubu Wolontariusza, wybrali się z wizytą do Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryficach. Nie była to wizyta czysto towarzyska, a można z powodzeniem rzec, że robocza. Wspólne spotkanie wychowanków z sympatycznymi uczestnikami i terapeutami, zaowocowało powstaniem przepięknych stroików bożonarodzeniowych. Dzięki swojemu doświadczeniu, panie terapeutki, mogły okiełznać surową wyobraźnię naszych wychowanków i nadać stroikom oczekiwany wygląd. Dzieła końcowe zostały zaprezentowane w Niechorzu, podczas Konwoju Świętego Mikołaja i jarmarku gorących poczęstunków i ozdób świątecznych. Następnie, wytwory naszych wychowanków, zostaną przekazane zaprzyjaźnionym osobom i instytucjom, aby cieszyły oczy i dodawały świątecznej atmosfery podczas rodzinnych kolacji Wigilijnych. Członkowie Klubu Wolontariusza życzą wszystkim zdrowych, pogodnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia


aaaa

     W dniu 17 czerwca odbyła się ostatnia akcja wolontariuszy zrzeszonych w „Klubie Wolontariusza”, było to już kolejne sprzątanie cmentarza komunalnego w Niechorzu. Po wypełnieniu obowiązków, przyszedł czas na przyjemności. Pani Dyrektor Maria Spaczyńska wręczyła każdemu członkowi „Klubu” dyplom, oraz podziękowała za zaangażowanie w działania, których celem jest poświęcenie swojego czasu, energii i umiejętności dla innych osób. Po części oficjalnej, nadszedł czas na wspólne ognisko, wspomnienia z przebiegu różnych aktywności jakie były podejmowane w ciągu całego roku, pieczenie kiełbasek i pamiątkowe zdjęcia.


os     os2     os3     os4    os5
aaaa

    W dniu 23 kwietnia 2015 roku wychowankowie Ośrodka Wychowawczego w Rewalu, zrzeszeni w Klubie Wolontariusza, udali się do miejscowości Sadlno w celu wykonania wiosennych prac porządkowych, na starym i zapomnianym cmentarzu z okresu przedwojennego.

    To, co zastaliśmy po przyjeździe na miejsce, trochę przerosło oczekiwania młodych wolontariuszy, ale na szczęście zapału im nie odebrało. Pod komendą i przy aktywnym zaangażowaniu opiekunów, prace przebiegały sprawnie, choć powoli, gdyż przez wiele, wiele lat nie wykonywano tam prac pielęgnacyjno- porządkowych.

    Dzięki ciężkiej pracy wszystkich chłopców, udało się odsłonić spod zarastających krzewów, traw i kłujących pnączy kilka ścieżek, płyt nagrobnych i pozostałości po rodzinnych grobowcach.

    Po skończeniu tego etapu prac, wychowankowie z satysfakcją i zadowoleniem przechadzali się po uporządkowanej części cmentarza. Zapalono symboliczny znicz, oddając tym skromnym gestem pamięć pochowanym tu osobom.

    Po pracy wychowankowie zostali ugoszczeni przez sołtysa Sadlna p. Jolantę Bączyk- Jankowską i członków Rady Sołeckiej pieczonymi przy ognisku kiełbaskami, ciastem, słodyczami i napojami. Dzięki szybkiej regeneracji sił, wolontariusze gotowi zawsze do różnej aktywności, zaśpiewali jeszcze kilka piosenek i wrócili do Rewala zapewniając, że jeśli znajdą czas i możliwości to chętnie pomogą jeszcze mieszkańcom doprowadzić teren do całkowitego porządku.

W wyjeździe, pod opieką p. Magdaleny Naglackiej i p. Marii Sąsiada, brali udział wychowankowie:
1. Konrad Sutkowski
2. Krystian Ziemniński
3. Jarek Stefaniak
4. Piotrek Klem
5. Michał Kosecki
6. Mateusz Waligóra
7. Paweł Kluska


IMG_0368

    W ramach realizacji projektu, nasi wychowankowie podejmują działania na rzecz osób i instytucji z którymi współpracujemy.

    Regularnie wyjeżdżamy do Domu Pomocy Społecznej w Jarominie, gdzie chłopcy pomagają mieszkańcom i personelowi we wszystkich dziedzinach codziennego życia.


2014-11-14 13.42.00        2014-11-27 12.51.24
  
DSC_0242        DSC_0243
  
DSC_0260        DSC_0264
  
DSC_0266

    Często znajdujemy sobie zajęcia na miejscu, w Rewalu. Chętnie z naszej pomocy korzysta Zieleń Gminna w Rewalu, ponieważ jak widać na zdjęciach podczas pracy nie ma miejsca na obijanie się. W ciągu całej pięknej jesieni wielokrotnie zajmowaliśmy się sprzątaniem liści z terenów Cmentarza Komunalnego w Niechorzu i okolic przy Ośrodku Wychowawczym.


2014-10-23 13.54.08
  
DSC_0222        DSC_0229